"Palitra"

 

Xəyalə Günəş. “Gəncliklə müdriklik arasında hər zaman ziddiyyət olur”

24 yanvar 2014-cü il