"Həftə" qəzeti

 

Şəlalə Camalova. "Canlı sənəti heç bir texnika və avadanlıq əvəz edə bilməz".

29 mart 2014-cü il