AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Xaqani Şirvani "Qəzəl"

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Elşən Rüstəmov
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər