AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Xəlil Rza Ulutürk

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Laləzar Mustafayeva
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər