AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Səməd Mənsur "Bizdə də var, sizdə də var!"

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Nürəddin Mehdixanlı
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər