AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Rasul Rza "Məndə ixtiyar olsa"

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Hacər Ağayeva
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər