AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Abasqulu Ağa Bakıxanov Qüdsi

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Nürəddin Mehdixanlı
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər