AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Qasım bəy Zakir "Qoşma"

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Hacər Ağayeva
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər