AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Xurşid Banu Natəvan "Qərənfil"

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Laləzar Mustafayeva
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər