AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

İmadəddin Nəsimi "Qəzəl"

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Nürəddin Mehdixanlı
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər