AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Molla Cümə

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Hacər Ağayeva
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər