HAQQIMIZDA / Mərhum üzvlər

 

2009-2013-cü illərdə vəfat etmiş İttifaq üzvləri:

2009-cu il

Vinoqradova Larisa. 16.09.2009

Qafarov Əmir. 08.11.2009

Naibov Firdovsi. 29.11.2009

Rzayev Fərman. 23.09.2009

Məmmədov Fizuli. 13.02.2009

Ağahüseynoğlu Elxan. 04.08.2009

Zöhrabov Faiq. 05.06.2009

 

2010-cu il

Qasımov Bala Ağa. 09.03.2010

Adıgözəlov Telman. 15.04.2010

Quliyev Rəhman. 07.04.2010

Dadaşova Solmina. 28.04.2010

Dilbazi Əminə. 30.04.2010

Cəfərxanova Roza. 18.05.2010

İbrahimov Sadıq. 2010

Muxtarov Yusif. 26.04.2010

Aslan Ofeliya. 18.05.2010

Perlova İrina. 15.09.2010

Səfərova Lütfiyyə. 03.2010

Əhədzadə Elxan. 08.10.2010

Tağıyev Müharib. 2010

 

2011-ci il

Qurbanov Elxan. 24.11.2011

Xəlilova Sevil. 28.11.2011

Ağasiyev Aydın. 2011

Allahverdiyev Əli. 2011

Kərimov İnqilab. 22.07.2011

Həmidov Elçin. 04.03.2011

 

2012-ci il

Atakişiyev Rafiq. 27.09.2012

Zeynalov Saləddin 04.06.2012

Əzizov Kamal. 25.08.2012

Həsənzadə Nəcəf. 05.2012

Nəcəfov Süleyman. 09.05.2012

Nuriyev Yaşar. 22.11.2012

Həsənov Ruslan. 31.10.2012

Əhmədova Firəngiz. 2012

 

2013-cü il

Əlizadə Rəhman 18.03.2013

Ramazanov Oqtay 04.02.2013

Abdullayev Fərman 05.03.2013

Qurbanova Solmaz 04.06.2013