Konfranslar 2010 - 2014

 

2010-2014-CU ILLƏRDƏ AZƏRBAYCAN TEATR XADİMLƏRİ İTTIFAQININ KEÇİRDİYİ

KONFRANSLAR


10 mart 2010-cu il

"Teatr: XXI əsrin tələbləri" Azərbaycan teatrının 137 illiyiinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

09 noyabr 2010-cü il

Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı.

10 dekabr 2KONFRANSLAR 012-ci il

Görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin 130 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

22 aprel 2013-cü il

Heydər Əliyev – 90. «Heydər Əliyev və teatr» mövzusunda elmi-praktik konfrans.

27 noyabr 2013-cü il

«Azərbaycan teatrı – 140» mövzusunda elmi- praktik konfrans.

 

FESTİVALLAR


12-30 noyabr 2010-cu il

Beynəlxalq Çexov Festivalının «İpək yolu» mərhələsi.

21-26 noyabr 2011-ci il

«2+1» I Eksperimental Teatr Festivalı.

28 oktyabr-02 noyabr 2013-cü il

«2+1» II Eksperimental Teatr Festivalı.

27-29 mart 2014-cü il

Bakı Uşaq Teatrının təşəbbüsü və Teatr Xadimləri İttifaqının təşkilati dəstəyi ilə «Bizim teatr» Beynəlxalq festivalı.