Publications (Editions) of Union

 

Kitablar

1. Cahangir Cahangirov. Həyat və yaradıcılığı haqqında sənədlər. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

2. Məmmədov Mehdi. Mirzəağa Əliyev. Bakı. Azərnəşr, 1949.

3. Məmmədov Cəlal. Mərziyə Davudova. Bakı, Azərnəşr, 1949.

4. Şərifzadə A.M. haqqında xatirələr. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, Bakı, 1963.

5. Qulam Məmmədli. Abbas Mirzə Şərifzadə (həyatı, yaradıcılığı və fəaliyyətinə aid sənədlər toplusu). Bakı, İşıq, 1985.

6. Əyyubov Tələt. Mərziyə Davudova. Bakı, 1961.

7. Cəfərov C. Abbas Mirzə Şərifzadənin 70 illiyi (1893-1938), Bakı, 1963.

8. Dadaşov Azad. Möhsün Sənani. Yazıçı, Bakı, 1981.

9. Babayev Adil. Ağahüseyn Cavadov. İşıq, Bakı, 1976.

10. Hacıbabayev Atababa. Rza Əfqanlı. İşıq, Bakı, 1978.

11. Ələkbərov Əliheydər. Azərbaycan SSR xalq aktrisası Sona Hacıyeva. Bakı, 1959.

12. Kazımov Tofiq. M.Ə. Vəlixanlı. Bakı. 1961.

13. Dağıstanlı İsmayıl. Möhsün Sənani. Bakı, 1971.

14. Kazımov Toyiq. İsmayıl Osmanlı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974.

15. İsmayılova Adilə. Əli Qurbanov. Bakı, 1962.

16. Dadaşov Soltan. Hüseynağa Hacıbababəyov. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, Bakı, 1958.

17. Məmmədov Cəlal. Adil İsgəndərov. Bakı, Azərnəşr, 1949.

18. Əliyev Mirzağa. Xatirələrim. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974.

19. Mansurov Bəhram (fotoalbom).

20. Şuşinski Firudin. Seyid Şuşinski. Bakı, 1966.

21. Cəfərov Cəfər. Həqiqət Rzayeva. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, Bakı, 1957.

22. İsmayılova Adilə. Nəsibə Zeynalova. Bakı, 1966.

23. Babayev Adil. Lütfəli Abdullayev. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, Bakı, 1966.

24. Abdin Tofiq. Bəşir Səfəroğlu. Bakı, 1986.

25. Atayev Məmmədşah. Həsənağa Salayev. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974.

26. Rəhmanzadə Fazil. Sənətkar qüdrəti. İşıq, Bakı, 1982.

27. Nemətov Z., Kazımov T. Əliağa Ağayev. İşıq, Bakı, 1978.

28. Şəkinskaya Barat. Xatirələrim. İşıq. Bakı, 1986.

29. Məmmədov Mehdi. Onun sənət ulduzu (Hökümə Qurbanovanın yaradıcılığı haqqında). İşıq, Bakı, 1983.

30. Əyyubov Tələt. Hökümə Qurbanova. Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin nəşri, Bakı, 1964.

31. Əliyeva Elmira. İsmayıl Dağıstanlı. İşıq, Bakı, 1978.

32. Nemətzadə Əflatun. İsmayıl Dağıstanlı. İşıq, Bakı, 1981.

33. Mərdanov Mustafa. Rəsulov Qeybulla. İsmayıl Dağıstanı. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, Bakı, 1957.

34. Kazımov Tofiq. Ağasadıq Gəraybəyli. Azərbayan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1958.

35. Rəhimli İlham. Ağasadıq Gəraybəyli. Yazıçı, Bakı. 1979.

36. Hüseyn Ərəblinski (aktyorun həyat və fəaliyyətinə dair sənədlər məcmuəsi). Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1967.

37. Rəhmanzadə Fazil. Nəğmə dolu könül… İşıq, Bakı, 1985.

38. Dadaşov Soltan. Hüseynağa Hacıbababəyov. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, Bakı, 1958.

39. Tuqanov A.A. Teatr xatirələri (fraqmentlər). Yazıçı, Bakı, 1980.

40. Cümşüdlü H. Mirmahmud Kazımovski. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1972.

41. Mərdanov Mustafa. Mənim müasirlərim. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1973.

42. Qazıyev Rəşid. Cəlil Vəzirov. İbrahim Həmzəyev. İşıq, Bakı, 1982.

43. Altay Məmmədov. Əşrəf Yusifzadə. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974.

44. Məmmədov A., Ağamirov A. Ələkbər Seyfi. İşıq, Bakı, 1976.

45. Şəmsizadə Heydər (şəkil-prospekt). Bakı, 1966.

46. Şahvələd Rza. Solmaz. (Azərbaycan SSR xalq aktrisası Nina Orlinskaya). Bakı, 1962.

47. Səfərəliyeva Dilarə. Bədurə Əfqanlı. İşıq, Bakı. 1986.

48. Abdin Tofiq. Bəşir Səfəroğlu. İşıq, Bakı, 1986.

49. Rəhmanzadə Fazil. Oxuyan ürəkdir. İşıq, Bakı, 1980.

50. Cavid Müşkinaz. Cavidi xatırlarkən… İşıq, Bakı, 1976.

51. Mərdanov Məmməd, Sadıxov Nazim. Azərbaycan teatr aktyorları kinoda. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, 1966.

52. Cəfər M. Sidqi Ruhulla. Bakı, Azərnəşr, 1949.

53. Məmmədov Mehdi. Böyük vətəndaş dahi sənətkar. (K.S.Stanislavskinin anadan olmasının 100 illiyi. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, Bakı, 1963.

54. Allahverdiyev Mahmud. Qaravəlli tamaşaları. İşıq, Bakı, 1976.

55. Korniyenko Nelli. Ukrayna teatrı üçüncü minilliyin astanasında. Axtarış. Elm və Təhsil, Bakı, 2010.

56. Rəhimli İlham. Azərbaycan Teatr Dünyası. Azərbaycan milli teatrı.

57. Azərbaycan teatrının salnaməsi (1850-1920). I hissə. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1975.

58. Azərbaycan teatrının salnaməsi. (1920-1930). II hissə. Yazıçı, Bakı, 1983.

59. Stanislavski K.S. Etika. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1956.

60. Səfərəliyeva Dilarə. Sənətdə keçən ömür. Bədurə Əfqanlı. Bakı, İşıq, 1986.

61. Səfərov Cabir. Babayev Adil. Şərəfli yol. (Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının yaradıcılıq yolu. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974.

62. Mərdanov Mustafa. Mənim müasirlərim. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1973.

63. Kərimov İnqilab. A.Şaiq və teatr. Bakı, 1961.

64. Əliyeva Ədilə. M.Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı. Bakı, 1961.

65. Cəfərov Cəfər. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram teatrının 75 illiyi. Bakı, Azərnəşr, 1949.

66. M.F.Axundov və teatr (M.F.Axundovun 150 illiyinə həsr ounmuş albom). Bakı, 1962.

67. Şekspir Azərbaycan səhnəsində (albom). Bakı, 1964.

68. C.Cabbarlı və teatr (albom). Bakı, 1960.

69. Xəlilov Əli. Naxçıvan teatrının tarixi. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti. Bakı, 1964.

70. Bağırov Bağır. C.Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrı. Bakı, 1961.

71. Kərimov İnqilab. C.Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974.

72. Ömrün səhifələri. Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəylinin 100 illiyinə həsr ounur. Elm və təhsil, Bakı, 2011.

73. Mərdanov Mərdan. Sadıxov Nazim. Azərbaycan teatr aktyorları kinoda. Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, 1966.

74. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı. Bakı. "Elm və təhsil" nəşriyyatı. 2019.

75. İlham Rə "7 sənət aşiqi". Bakı. "Letterpress" nəşriyyat evi. 2020.

 

 

Bukletlər

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

1. Sadıqov Məmməd. Bakı, İşıq, 1974.

2. Əliyeva Ətayə. Bakı, İşıq, 1974.

3. Məmmədbəyov Lütfi. Bakı, İşıq, 1974.

4. Salayev Həsənağa. Bakı, İşıq, 1974.

5. Fətullayev Fateh. Bakı, İşıq, 1974.

6. Sadıq Saleh. Bakı, İşıq, 1974.

7. Novruzova Mirvari. Bakı, İşıq, 1974.

8. Quliyev Əşrəf. Bakı, İşıq, 1974.

9. Abbasov Hacağa. Bakı, İşıq, 1974.

10. Əfəndiyev İlyas. Bakı, İşıq, 1974.

11. Şamxalov Məcid. Bakı, İşıq, 1974.

12. Qafqazlı Hacıməmməd. Bakı, İşıq, 1974.

13. Osmanlı İsmayıl. Bakı, İşıq, 1974.

14. Kazımov Tofiq. Bakı, İşıq, 1974.

15. Rzayev Abbas. Bakı, İşıq, 1974.

16. İbrahimov Mirzə. Bakı, İşıq, 1974.

17. Bəsirzadə Sofya. Bakı, İşıq, 1974.

18. Bədirbəyli Leyla. Bakı, İşıq, 1974.

19. Qubuşov Kamil. Bakı, İşıq, 1974.

20. Avşarov Muxtar. Bakı, İşıq, 1974.

21. Məmmədova Şəfiqə. Bakı, İşıq, 1974.

22. Turabov Həsən. Bakı, İşıq, 1974.

23. Dağıstanlı İsmayıl. Bakı, İşıq, 1974.

24. Ələkbərov Əliheydər. Bakı, İşıq, 1974.

25. Zeynalov Əli. Bakı, İşıq, 1974.

26. Ağayev Əliağa. Bakı, İşıq, 1974.

27. Şərifov Ələsgər. Bakı, İşıq, 1974.

28. Şəkinskaya Barat. Bakı, İşıq, 1974.

29. Gəraybəyli Ağasadıq. Bakı, İşıq, 1974.

30. İsgəndərov Adil. Bakı, İşıq, 1974.

31. Mərdanov Mustafa.

Musiqili Komediya Teatrı

32. Bədəlbəyli Şəmsi. Bakı, 1974.

Rus Dram Teatrı

33. Koltunova Qalina. Bakı, 1974.

Opera və Balet Teatrı

34. İmanov Lütfiyar. Bakı, 1989.

M.Qorki adına Gənc Tamaşaçılar Teatrı

35. Dadaşov Məmmədağa. Bakı, 1978.

36. Hacıbəyov Osman. Bakı, 1978.

37. Ryabova İvetta. Bakı, 1978.

38. Tsıqankov Georgi. Bakı, 1978.

39. Semerenko Viktor. Bakı, 1978.

40. Kazımov Ağakişi. Bakı, 1978.

41. Ələsgərov Süleyman. Bakı, 1978.

42. Razımovskaya Tamara. Bakı, 1978.

43. Məlikova Rəhilə. Bakı, 1978.

44. Dobronetskiy Anton. Bakı, 1978.

45. Vəliyev Yusif. Bakı, 1978.

46. Dadaşov Məmmədağa. Bakı, 1978.

47. Şərifova Firəngiz. Bakı, 1974.

48. Qasımov Tariyel.

49. Əhmədova Almaz. Bakı, 1979.

50. Nemətov Azər. Bakı, 1979.

51. Əliyeva Lətifə.

Naxçıvan Dövlət DramTeatrı

52. Quliyev Məmməd. Bakı, 1965.

53. Cəfərxanova Roza. Bakı, 1965.

54. Əlixanova Firuzə. Bakı, 1965.

55. Həmzəyeva Zəroş. Bakı, İşıq, 1974.

56. Həmzəyeva Zəroş. Bakı, 1988.

57. Məmmədova Tamara. Bakı, İşıq, 1988.

58. Qardaşbəyov Əkbər. Bakı, İşıq, 1987.

59. Əsədov Vaqif. Bakı, İşıq, 1987.

60. Babayev Vəli. Bakı, İşıq, 1988.

61. Qardaşbəyov Əkbər. Bakı, İşıq, 1981.

62. Tofiq Mövləvi. Bakı, İşıq, 1981.

63. Qələndərli Baxşı. Bakı, İşıq, 1981.

64. Şahsuvarov Aydın. Bakı, İşıq, 1981.

65. Lalayev Əliqismət. Bakı, İşıq, 1988.

66. Cəfərxaova Roza. Bakı, İşıq, 1988.

67. Məmmədova Pakizə. Bakı, İşıq, 1988.

68. Məmmədova Tamara. Bakı, İşıq, 1988.

69. Haqverdiyev Əyyub. Bakı, İşıq, 1988.

70. Məmmədov İbrahim. Bakı, İşıq, 1988.

71. Ramazanova Yasəmən. Bakı, İşıq, 1988.

72. Quliyev Məmməd. Bakı, İşıq, 1988.

73. Ağayev Həsən. Bakı, İşıq, 1988.

Gəncə Dövlət Dram Teatrı

74. Ələkbər Seyfi. Bakı, İşıq, 1974.

75. Sultanov Hüseyn. Bakı, 1961.

76. Mustafayeva Sədayə. Bakı, 1962.

77. Tağıyeva Reyhan. Bakı, 1961.

78. Yusifova Əşrəf. Bakı, 1962.

79. Orlinskaya Solmaz. Bakı, 1962.

80. Bürcəliyev Məmməd. Bakı, 1962.

81. Şahbazov Zakir. Bakı, 1961.

82. Cəfərov Məmməd. Bakı, 1962.

83. Həsənzadə Sadıq. Bakı, 1962.

84. Avşarov Muxtar. Bakı, 1962.

85. Abbasov Ələddin. Bakı, 1961.

86. Ağayev Həsən. Bakı, 1961.

87. Veysəlova Rəmziyə. Bakı, 1962.

88. Talıblı İsmayıl. Bakı, 1962.

89. Sultanov Kərim. Bakı. 1962.

C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı

90. Əliyev Vidadi. Bakı, İşıq, 1990.

91. Abdullayeva Tamilla. Bakı. İşıq, 1990.

92. Ağayev Tofiq. Bakı, İşıq, 1990.

93. Dəmirçiyev Şamil. Bakı, İşıq, 1990.

Ə.Hanverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrı

94. Səkinə Süleymanova.

Opera və Balet Teatrı

95. Axundova Şəfiqə «Gəlin qayası» operası.

96. Maqomayev Müslüm «Şah İsmayıl» operası.