AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Hüseyn Cavid "Mənim tanrım"

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Elşən Rüstəmov
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər