AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

Məhəmməd Füzuli "Qəzəl"

Mətn və oxuyan
Oxuyur:Nürəddin Mehdixanlı
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər