AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

“Kitabi Dədə Qorqud” dastanından

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Nürəddin Mehdixanlı
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər