AZƏRBAYCAN POEZİYASI. Karaoke

 

"Əsli və Kərəm"dastanından

Mətn və oxuyan
Oxuyur: Elşən Rüstəmov
Video fraqmentlər

Mətn
Video fraqmentlər