TƏDBİR VƏ LAYIHƏLƏR / Festivallar

 

«2+1» eksperimental teatr festivalı. 21-26 noyabr 2011-ci il.

Məkan: Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı

Tarix: 21-26 noyabr 2011-ci il.

«2+1» Eksperimental Teatr Festivalı 21-26 noyabr 2011-ci il tarixdə Teatr Xadimləri İttifaqının Tamaşa Salonunda teatr xadimlərinin iştirakı ilə keçirilmişdir.

Eksperimental teatr festivalı «2+1» adlanır. Bu rəqəmlər nümayiş etdiriləcək tamaşalarda iştirakçıların sayına işarədir.

«2+1» festivalının keçirilməsində əsas məqsədimiz, həmişə olduğu kimi, yenə də milli teatr prosesini daha da fəallaşdırmaq, bu sahədə olan durğunluğu aradan qaldırmaq və müasir tamaşaçı tələblərinə maksimum uyğunlaşmaqdır.

Əslində hər bir festival sənətə yeni və fərqli baxış deməkdir. «2+1» eksperimental teatr festivalının amalı milli teatrda baş verən yaradıcılıq proseslərini daha da fəallaşdırmaq, teatrların əsas heyətini və xüsusən gəncləri yaradıcılıq axtarışlarına sövq edərək, onların milli teatr ənənələrini saxlamaq şərti ilə müasir Dünya teatr prosesinə qoşulmaq meyllərinə istiqamət və dəstək verməkdən ibarətdir. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı yaradıcı təşkilat olaraq ən maraqlı, yüksək peşəkar səviyyəli, avanqard üslubdan xəbər verən tamaşaları həvəsləndirici mükafatlarla təltif edib, TXİ-nın Beynəlxalq Festivallar Bankına daxil edərək, müvafiq festivallarda iştirakını nəzərdə tutur.